header photo

Reglement

A.

 1. Op de wedstrijden zijn de reglementen van de basiswedstrijdsport KNHS van toepassing.
 2. Bestuurders, jury, beheerders van de accommodatie, noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid betreffende schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden/pony's of materiaal.
 3. De wedstrijduitschrijvende vereniging behoudt zich het recht voor bij voldoende inschrijvingen de inschrijftermijn vervroegd te sluiten en bij onvoldoende inschrijvingen de betreffende rubriek met een andere rubriek samen te voegen of te doen vervallen waarvan tijdig aan de inschrijver melding zal worden gemaakt.
  Met uw inschrijving gaat u akkoord met het gebruik en publicatie van gemaakte foto's tijdens het evenement.
 4. Een deelnemer is gehouden na sluitingsdatum van de inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld en het eventuele stalgeld te voldoen, ook indien men niet meer deelneemt aan de wedstrijden. Betaalde inschrijfgelden van ingeschreven doch niet gestarte deelnemers vervallen aan de wedstrijdgevende organisatie. Conform art. 36 van het wedstrijdreglement.
 5. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen en het aanwezig zijn van een chipregistratie.
 6. Deelnemers dienen geldige wedstrijdbescheiden op verzoek te kunnen tonen.
 7. De organiserende vereniging draagt zorg voor (dier) geneeskundige hulp evenals voor een hoefsmid. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor rekening van de betrokken deelnemers.
 8. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Dit geldt tevens voor de eindklasseringen in de overall klassementen in de diverse klassen. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen in te houden.
 9. In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het reglement niet voorzien, beslist het bestuur, zonodig in overleg met de Federatievertegenwoordiger.
 10. Er kan tijdens de wedstrijd niet flexibel gestart worden.

B.

Overall klassement B Pony’s AB/CDE en L Pony's AB

 1. De deelnemer is verplicht te starten in de drie rubrieken om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs in het overall klassement in haar/zijn klasse.
 2. De plaats welke wordt ingenomen in elk eindklassement van de drie wedstrijden bepaalt het aantal gescoorde punten voor het overall klassement. Het plaatsnummer is gelijk aan het aantal punten.
 3. De combinatie met de minste plaatsingspunten is winnaar van het overall klassement in haar/zijn klasse.
 4. Indien er deelnemers gelijk eindigen met een gelijk aantal punten in het overall klassement dan zijn de punten van de rubriek 'met barrage' doorslaggevend.

C.

Finale L/M/Z/ZZ Pony's CDE

 1. Om te kunnen deelnemen aan de Finale op zaterdag dienen combinaties zich te kwalificeren.
 2. Alle L/M/Z/ZZ rubrieken van vrijdag en zaterdag dienen als kwalificatie rubrieken.
 3. Combinaties moeten aan alle drie de rubrieken hebben meegedaan.
 4. De beste 10 L-, 6 M-, 2 Z en 2 ZZ mogen uitkomen in de Finale.
 5. De plaats welke wordt ingenomen in elk eindklassement van de drie wedstrijden bepaalt het aantal gescoorde punten. Het plaatsnummer is gelijk aan het aantal punten.
 6. De combinatie met de minste plaatsingspunten worden uitgenodigd om te starten in de Finale. Er is voor de Finale rubriek Pony's geen inschrijfgeld verschuldigd.
 7. Startvolgorde in deze rubriek wordt bepaald door de organisatie. De volgorde in de barrage is dezelfde als die van het basisparcours.

D.

Finale wedstrijden Jumping Maassluis 2022 op zondag 29 mei 2022

 1. Finale Klasse Z/ZZ en Finale Klasse 1.40 (niet voor punten).
 2. Een deelnemer mag met maximaal 3 paarden deelnemen per rubriek.
 3. Startvolgorde in de Finale wordt bepaald door de organisatie. De volgorde in de barrage is dezelfde als die van het basisparcours.