header photo

Reglement

Jumping Maassluis 2024

A.

 1. Op de wedstrijden zijn de reglementen van de basiswedstrijdsport KNHS van toepassing.
 2. Bestuurders, jury, beheerders van de accommodatie, noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid betreffende schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden/pony's of materiaal.
 3. De wedstrijduitschrijvende vereniging behoudt zich het recht voor bij voldoende inschrijvingen de inschrijftermijn vervroegd te sluiten en bij onvoldoende inschrijvingen de betreffende rubriek met een andere rubriek samen te voegen of te doen vervallen waarvan tijdig aan de inschrijver melding zal worden gemaakt.
  Met uw inschrijving gaat u akkoord met het gebruik en publicatie van gemaakte foto's tijdens het evenement.
 4. Een deelnemer is gehouden na sluitingsdatum van de inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld en het eventuele stalgeld te voldoen, ook indien men niet meer deelneemt aan de wedstrijden. Betaalde inschrijfgelden van ingeschreven doch niet gestarte deelnemers vervallen aan de wedstrijdgevende organisatie. Conform art. 36 van het wedstrijdreglement.
 5. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen en het aanwezig zijn van een chipregistratie.
 6. Deelnemers dienen geldige wedstrijdbescheiden op verzoek te kunnen tonen.
 7. De organiserende vereniging draagt zorg voor (dier) geneeskundige hulp evenals voor een hoefsmid. Bij gebruik hiervan zijn de kosten voor rekening van de betrokken deelnemers.
 8. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk. Dit geldt tevens voor de eindklasseringen in de overall klassementen in de diverse klassen. Ook heeft zij de bevoegdheid prijzen in te houden.
 9. In alle gevallen waarin de Algemene Bepalingen en het reglement niet voorzien, beslist het bestuur, zonodig in overleg met de Federatievertegenwoordiger.
 10. Er kan tijdens de wedstrijd niet flexibel gestart worden.

B.

 • Finale pony's: alleen pony's die gestart zijn in de 2 klassieke parcoursen (0.70 cm t/m 1.30 m) op vrijdag en het 2 fasen special van zondag, komen in aanmerking om deel te nemen aan de finale (klassiek parcours met barrage) met een maximaal van 25% per rubriek, al dan niet in handicap.                                       
 • Bij de finale worden alleen overall prijzen uitgereikt.
 • Overall 1.00 m paarden: de combinatie met de minste plaatsingspunten over alle 4  uitgeschreven parcoursen op zaterdag en zondag, bij gelijk aantal plaatsingspunten is het 1e parcours doorslaggevend
 • Overall 1.10 m paarden: de combinatie met de minste plaatsingspunten over alle 4 de uitgeschreven parcoursen op zaterdag en zondag, bij gelijk aantal plaatsingspunten is het 1e parcours doorslaggevend
 • Overall 1.20 m paarden: de combinatie met de minste plaatsingspunten over alle 4 de uitgeschreven parcoursen op zaterdag en zondag, bij gelijk aantal plaatsingspunten is het 1e parcours doorslaggevend.

 

De winnaar van het klassieke 1.20 parcours op de zondag wint de Marco Lambooy prijs.

De Rofianda prijs van €1000.- is voor de winnaar van de gecombineerde 1.30/1.35 m rubriek, dit is een extra prijs naast de reguliere rubrieksprijzen.

Note: in deze rubriek mag een ruiter met maximaal 2 paarden deelnemen.